Triển khai đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Luật

Nhằm thực hiện việc triển khai giảng dạy trực tuyến áp dụng trong toàn trường. Đồng thời, để việc giảng dạy và học tập không bị ảnh hưởng quá nhiều do tác động của dịch bệnh Covid - 19. Hiệu trưởng quyết định triển khai tập huấn đào tạo trực tuyến cho toàn thể đội ngũ giảng viên.

Trân trọng!

Các bài khác