Thông báo về việc bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật học cấp Đại học Huế

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Trường Đại học Luật, Đại học Huế chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Sơn Hà

Ngành: Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 9380107

Với đề tài:PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU KINH TẾ Ở VIỆT NAM”

Vào lúc 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2021 tại Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Xin trân trọng cảm ơn quý Báo./.

Các bài khác