Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 1 (tháng 03) năm 2020

Truong Đại học Ngoại Ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra ngoại ngữ không chuyên đợt 1 năm 2020
Sinh viên đăng ký trên trang quản lý ngoại ngữ không chuyên từ ngày 02/01/2020 đến 21/02/2020.
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây: tb_ve_kh_to_chuc_thi_dgnlnnkc_dot_1,thang_3_2020.pdf
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
Trân trọng!
Các bài khác