Thông báo học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K40 lớp Tiếng Anh pháp lý

Trường Đại học Luật thông báo các bạn sinh viên lớp Tiếng Anh pháp lý Khóa 40 (có danh sách kèm theo) không đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ học các học phần thay thế sau và đăng ký chọn học phần thay thế.

Sinh viên sẽ có 03 học phần (tổng 7 tín chỉ) thay thế cho Khóa luận tốt nghiệp, cụ thể:

1. Luật Hợp đồng của Liên minh Châu Âu (GS. Irene Kull, Trưởng bộ môn Luật Tư - Khoa Luật, Đại học Tartu, Estonia)

Thời gian học: 13/04/2020 đến 19/04/2020

2. Di cư và vấn đề hòa nhập xã hội của người di cư - Kinh nghiệp của Châu Âu và Estonia (GS. Gaabriel Tavits, Trưởng Khoa Luật - Đại học Tartu, Estonia)

Thời gian học: 15/05/2020 đến 24/05/2020

3. Sinh viên chọn một trong hai học phần có số tín chỉ 02 trong số học phần thay thế KLTN của chuyên ngành sinh viên đang theo học. Sinh viên đăng ký trực tiếp tại P. Đào tạo tầng 3 nhà A1.

Hạn cuối đăng ký học phần thay thế tự chọn là 31/12/2019

Thông cáo đính kèm: hp-thay-the-kltn-k40-nang-cao-tieng-anh.pdf

Đính kèm:
Các bài khác