Thông báo về việc tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Khóa 4 đợt cuối cùng

Phòng KHCN - MT - HTQT thông báo đến các anh, chị học viên khóa 4 (2015 - 2017)  kế hoạch bảo vệ luận văn đợt cuối cùng dành cho những học viên chưa bảo vệ.

Thời hạn nộp luận văn và hồ sơ bảo vệ: 17h00 ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Đến 11h00 ngày 27 tháng 10 năm 2017, học viên nào chưa hoàn thành các thủ tục hồ sơ và luận văn sẽ không được đưa vào danh sách bảo vệ. Những trường hợp này sẽ phải chịu hoàn toàn kinh phí cho hội đồng chấm luận văn quá hạn vào đợt sau.

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đề nghị các học viên khẩn trương thực hiện. Phòng KHCN - MT - HTQT, trường Đại học Luật sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi trường hợp chậm trễ của học viên.

* Lưu ý: học viên tải mẫu hồ sơ bảo vệ tại đây: 

http://www.hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1.html

Các bài khác