Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn Đợt 1 lớp Cao học Luật Kinh tế Khóa 4 tại Huế (2015 - 2017)

Phòng KHCN & MT - HTQT thông báo đến các anh, chị học viên khóa 4 (2015 - 2017) kế hoạch bảo vệ luận văn đợt 1 bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2017.

* Học viên bảo vệ đợt 1 đến tại phòng KHCN-MT-HTQT để nhận quyết định bảo vệ và hồ sơ có liên quan. Chậm nhất vào 17h00 ngày 28 tháng 6 năm 2017. Quá thời gian trên học viên tự chịu trách nhiệm.

Lưu ý: Học viên trình bày nội dung luận văn trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ :

-  Nội dung trình bày tập trung: Đối tượng, mục đích nghiên cứu; những đóng góp mới của luận văn (về lý luận, về thực tiễn).

-  Nội dung trình bày không bắt buộc chiếu powerpoint.

-  Thời gian: không quá 10 phút.

 

Các bài khác