Đề cương ôn thi tuyển sinh đại học vừa làm vừa học ngành Luật

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo đề cương ôn thi đại học bằng hai ngành Luật. Thông tin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh & truyền thông - ĐT: 0234.3946997 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển tuyển sinh hệ đại học bằng hai, hệ liên thông và vừa làm vừa học năm 2018

Trường Đại học Luật ban hành mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển hệ đại học bằng hai, hệ liên thông và hệ vừa làm vừa học vào Trường Đại học Luật năm 2018. Thí sinh download và điền nội dung, bỏ vào bì hồ sơ và nộp về Trường Đại học Luật: Địa chỉ: Phòng Công tác inh viên, Trường Đại học Luật. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017

Trường Đại học Luật ban hành mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển hệ vừa làm vừa học vào Trường Đại học Luật năm 2017. Thí sinh download và điền nội dung, bỏ vào bì hồ sơ và nộp về Trường Đại học Luật: Địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT:0234.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật năm 2017

Phòng CTSV thông báo mẫu hồ sơ đăng ký dự thi dự tuyển đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật

Mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển tuyển sinh hệ đại học bằng hai năm 2017

Trường Đại học Luật ban hành mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển hệ đại học bằng hai vào Trường Đại học Luật năm 2017. Thí sinh download và điền nội dung, bỏ vào bì hồ sơ và nộp về Trường Đại học Luật: Địa chỉ: Phòng Công tác inh viên, Trường Đại học Luật. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Đề cương ôn thi tuyển sinh đại học bằng hai ngành Luật

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo đề cương ôn thi đại học bằng hai ngành Luật. Thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên - ĐT: 054.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Đề cương ôn thi tuyển sinh liên thông ngành Luật

Đề cương ôn thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật. Thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên - ĐT: 054.3946995 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

Mẫu giấy xác nhận nhập học

Đại học Huế ban hành mẫu giấy xác nhận nhập học để thí sinh trúng tuyển đại học năm 2016 gửi đăng ký nhập học.

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật năm 2016

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật năm 2016

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật hệ chính quy

Phòng CTSV thông báo mẫu hồ sơ đăng ký dự thi dự tuyển đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học ngành Luật hệ chính quy