Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2016 Quảng Nam(CĐKTKT) Khóa 2016 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Quảng Nam hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Cao đẳng KTKT Quảng Nam (Quyết định số 544/QĐ-ĐHL ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Đính kèm:
 scan0093.pdf (1.69 MB)
Các bài khác