Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật K40 khóa 2016 - 2020

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K40 (khóa 2016 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 145/QĐ-ĐHL ngày 22/05/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

 

Đính kèm:
 QD145_2.pdf (7.39 MB)
Các bài khác