Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K38 khóa 2014 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K38 (khóa 2014 - 2018) hệ chính quy (Quyết định số 281/QĐ-ĐHL ngày 07/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

1. Đợt 1: /upload/file/danhsachsv/2018_06_qd_tn_luat_k38_dot_1.compressed.pdf

2. Đợt 1 bổ sung: /upload/file/danhsach_sv/2018_06_qd_tn_bs_k36_k37-compressed.pdf

Các bài khác