Giới thiệu Khoa Luật Hình sự 2018

I. Thông tin đơn vị

 • Tên đơn vị: KHOA LUẬT HÌNH  SỰ
 • Địa chỉ: Tòa nhà A - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế
 • Điện thoại:
 • Email:                  khoaluathinhsu@hul.edu.vn

II. Giới thiệu chung về Khoa Luật Hình sự

         Khoa Luật hình sự được thành lập vào tháng 4 năm 2015- tiền thân là Bộ môn Luật Hình sự trực thuộc Khoa luật- Đại học Huế (thành lập từ năm 2000). Hiện nay, Khoa bao gồm hai Bộ môn: Bộ môn Luật Hình sự và Bộ môn Luật Tố tụng hình sự. Các giảng viên trong Khoa đang tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Khoa Luật Hình sự không chỉ đào tạo kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự mà còn trang bị những kiến thức cơ bản về xã hội, chú trọng gắn với thực hành nghề nghiệp.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Ban chủ nhiệm khoa

a.Trưởng Khoa:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân
 • Năm sinh: 1966
 • Học hàm/học vị: Thạc Sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hình sự
 • Điện thoại: 0914019909
 • Email: xuandhh@yahoo.com.vn

b. Phó Khoa

 

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Kiện
 • Năm sinh: 1978
 • Học hàm/học vị: Tiến Sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Tố tụng Hình sự
 • Điện thoại: 0919100064
 • Email:

2. Trưởng, phó bộ môn trực thuộc:

Ảnh

đại diện

 • Họ và tên:
 • Năm sinh:
 • Học hàm/học vị:
 • Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Điện thoại:
 • Email:

IV. Công tác đào tạo

        Khoa Luật hình sự đảm nhiệm giảng dạy các học phần, bao gồm: Luật hình sự 1,2; Luật tố tụng hình sự; Tội phạm học; Khoa học điều tra hình sự; Luật thi hành án hình sự; Tâm lý tư pháp, Lý luận định tội danh;  quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự; Luật hình sự của một số nước trên thế giới và một số chuyên đề bắt buộc khác thuộc chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự.

V. Nghiên cứu khoa học – Hợp tác phát triển

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm thực hiện

Ghi chú

1

"Thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 1998 đến năm 2003"

Nguyễn Thị Xuân

2005

 

2

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam phần chung

Nguyễn Thị Xuân

2009

 

3

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam phần chung

Nguyễn Thị Xuân

2010

 

4

Hoàn thiện cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản

Nguyễn Thị Xuân

2015

 

5

"Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm"

Nguyễn Ngọc Kiện

2017

 

6

“Ý nghĩa và giá trị cơ bản của Hiến pháp năm 1946”

Nguyễn Ngọc Kiện

2013

 

7

“So sánh các quy định về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của Mỹ, Pháp, Nga và Việt Nam”

Nguyễn Ngọc Kiện

2014

 

8

"Đánh giá một số điểm mới về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm"

Nguyễn Ngọc Kiện

2017

 

9

Một số ý kiến về các biện pháp tư pháp trong luật hình sự Việt Nam

Hà Lệ Thủy

2015

 

10

Các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự một số nước trên thế giới

Hà Lệ Thủy

2016

 

11

Quan niệm về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em

Hà Lệ Thủy

2017

 

12

Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

Hoàng Đình Thanh

2012

 

13

Một số ý kiến góp ý đối với phần các tội phạm về chức vụ trong dự thảo Bộ luật hính sự sửa đổi

Hoàng Đình Thanh

2015

 

14

Trao đổi về nguyên tắc “thực hiện chế độ hai cấp xét xử” trong BLTTHS năm 2013

Hoàng Đình Thanh

2014

 

15

Bàn về nguyên tắc suy đoán vô tội

 

Hoàng Thị Huyền Trang

14

 

16

Những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp

Hoàng Thị Huyền Trang

16

 

17

"Những điểm tương đồng, khác biệt về thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Trung Quốc và Việt Nam" (đồng tác giả).

Hoàng Thị Huyền Trang

17

 

18

Hoàn thiện pháp luật và cơ chế quản lý để phát huy hiệu quả kinh tế của kinh doanh đa cấp ở Việt Nam

Nguyễn Thị Bình

2016

 

19

Bảo vệ quyền trẻ em bằng quy định về các tội xâm phạm tình dục từ luật hình sự quốc tế đến sự thể hiện trong luật hình sự Việt nam

Nguyễn Thị Bình

2017

 

20

Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam (qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế từ năm 2009 đến năm 2013)

Nguyễn Thị Bình

2013

 

21

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật hình sự tại trường Đại học Luật – Đại học Huế

Trần Văn Hải

2017

 

22

"Phòng chống tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng"

Trần Văn Hải

2017

 

23

" Đảm bảo khả năng thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam"

Trần Văn Hải

2016

 

24

Bảo vệ quyền trẻ em thông qua quy định của pháp luật hình sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Dương Thị Cẩm Nhung

2017

 

25

Quan niệm về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em

Nguyễn Thị Lan Anh

2017