Giới thiệu Khoa Luật Dân sự 2018

1. Thông tin đơn vị

 • Tên đơn vị: KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • Địa chỉ: Tòa nhà A - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế
 • Điện thoại:
 • Email:                  khoaluatdansu@hul.edu.vn

2. Giới thiệu chung về Khoa Luật Dân sự

Khoa Luật Dân sự, tiền thân là Bộ môn Luật Dân sự, là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật - Đại học Huế. Ngày 03 tháng 3 năm 2015, với quyết định thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế, bộ môn Luật Dân sự đã được nâng cấp thành Khoa Luật Dân sự. Khoa được chia thành 03 bộ môn gồm bộ môn Dân sự, bộ môn Tố tụng Dân sự, bộ môn Tư pháp quốc tế, được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần bắt buộc và học phần có định hướng trong chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Luật và Luật Kinh tế.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Ban chủ nhiệm khoa

Bao gồm ảnh, thông tin liên hệ: họ và tên, học hàm/học vị, lĩnh vực nghiên cứu, số điện thoại, email.

a.Trưởng Khoa:

Ảnh

đại diện

 • Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến
 • Năm sinh: 1978
 • Học hàm/học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Dân sự, Hôn nhân gia đình
 • Điện thoại: 0935849819
 • Email: yenhth@hul.edu.vn/ yenhyh@yahoo.com

b. Phó Khoa

Ảnh

đại diện

 • Họ và tên: Hồ Thị Vân Anh
 • Năm sinh: 1982
 • Học hàm/học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận, Dân sự
 • Điện thoại: 0919501924
 • Email: anhhtv@hul.edu.vn/ namsonhaanh@yahoo.com

3.2. Trưởng, phó bộ môn trực thuộc:

a. Phó trưởng bộ môn Dân sự

Ảnh

đại diện

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Huyền
 • Năm sinh: 1987
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Dân sự, Hôn nhân gia đình
 • Điện thoại: 0943309333
 • Email: huyenntl@hul.edu.vn/ nguyenlehuyen87@gmail.com

b. Phó trưởng bộ môn Tố tụng Dân sự

Ảnh

đại diện

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hằng
 • Năm sinh: 1983
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tố tụng Dân sự
 • Điện thoại: 0989228136
 • Email: hangntt@hul.edu.vn/ thuyhangluathue@gmail.com

c. Phó trưởng bộ môn Tư pháp Quốc tế

Ảnh

đại diện

 • Họ và tên: Vũ Thị Hương
 • Năm sinh: 1986
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế
 • Điện thoại: 0906444272
 • Email: huongvt@hul.edu.vn/  huongkldhh@gmail.com 

4. Công tác đào tạo

4.1. Bộ môn Dân sự

Bộ môn Dân sự đảm trách giảng dạy các học phần có phạm vi kiến thức thuộc về pháp luật dân sự nói chung, đưa phân chia bao gồm: Luật Dân sự 1, Luật Dân sự 2, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Sở hữu trí tuệ và một số chuyên đề khác.

4.2. Bộ môn Tố tụng dân sự 

Bộ môn phụ trách giảng dạy các học phần liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự, bao gồm: Luật Tố tụng dân sự, pháp luật thi hành án dân sự cùng một số chuyên đề khác. 

4.3. Bộ môn Tư pháp quốc tế 

Bộ môn phụ trách giảng dạy các học phần liên quan đến tư pháp quốc tế.

Các Khoa chuyên môn giới thiệu sơ lược các học phần do khoa đảm trách, nội dung chỉ khoảng từ 3 đến 5 dòng.

V. Nghiên cứu khoa học – Hợp tác phát triển

Giới thiệu tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, năm thực hiện( không giới hạn thời gian):

 

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3