Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 theo 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện công văn số 1687/ĐHH-KT&ĐBCLGD ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo ba công khai hàng năm; Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Hội thảo chuyên đề "Phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên năm thứ nhất"

Khi bước chân vào môi trường đại học, sinh viên bắt đầu làm quen với mô hình đào tạo hoàn toàn mới mà trước đây khi còn là học sinh phổ thông chưa hề được biết đến, đó là được đạo tạo theo hình thức tín chỉ.

Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo (theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của BGD&ĐT)

Chiều ngày 19/9 và sáng ngày 20/9, Trường Đại học Luật đã tổ chức "Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT" cho cán bộ giảng viên.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Sáng ngày 12/9, Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học mới 2018-2019.

Hội nghị triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 25/5/2018, Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị "Triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo" nhằm tập huấn cho cán bộ giảng viên trong Trường tham gia vào quá trình Tự đánh giá và cải tiến chất lượng CTĐT.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Đây là trường đại học thứ 50 trong số các trường đại học do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Sáng 20/4/2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS.Mai Trọng Nhuận, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; các đại biểu đến từ các ban chức năng, các trường đại học thành viên, khoa, trung tâm trực thuộc Đại học Huế; cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật đã dự lễ.