Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ Luật học cấp Đại học Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Đông

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông tin kế hoạch tuyển sinh cao học Luật, đợt 2 năm 2021: Ngành Luật Kinh tế, thời gian nhận hồ sơ là từ ngày thông báo đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

Trường Đại học Luật, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoài Thương- Ngành Luật Kinh tế. Đề tài: Áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại ở Việt Nam.

Về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQP&AN năm học 2020-2021

sinh viên vui lòng xem chi tiết ở thông báo

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC đợt 3 (tháng 6) năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021, chia thành 2 đợt thi dành cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: · Đợt tháng 6/2021: Từ ngày 19/06 – đến ngày 23/06/2021; · Đợt tháng 8/2021 : Từ ngày 28/08 – đến ngày 31/08/2021 (dự kiến);

Công bố thông tin và nội dung nghiên cứu luận án của NCS Nguyễn Văn Đông: “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam”

Công bố thông tin và nội dung nghiên cứu luận án của NCS Nguyễn Văn Đông: “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” THÔNG TIN NGHIÊN CỨU - Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN ĐÔNG - Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 938 01 07

Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên

Thông báo về việc dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp không chuyên