Kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ Luật kinh tế Khóa 8 (2018 - 2020)

Phòng KHCN - MT - HTQT, thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế các lớp Cao học Khóa 8 (2018 - 2020)

Thông báo thực hiện đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn và thông qua đề cương luận văn tốt nghiệp cao học Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế cho học viên khóa 8 (2018 – 2020) tại Huế như sau: