Nội dung tìm kiếm          
STT   Tên văn bản Ngày ban hành    Người ký   Tập tin
1 Biểu mẫu hồ sơ nghiên cứu sinh 10/07/2019    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
2 Mẫu hướng dẫn viết đề cương luận văn 15/03/2019    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
3 Biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự thi cao học Luật Kinh tế, Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật 05/12/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
4 Mẫu đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ 17/10/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
5 Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập 17/10/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
6 Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài 04/04/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
7 Mẫu đơn đăng ký học lại 16/01/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
8 Mẫu đề thi và đáp án dành cho các lớp Cao học 01/12/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
9 Biểu mẫu bìa luận văn thạc sĩ luật kinh tế 02/11/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
10 Mẫu giấy xác nhận và giải trình đã chỉnh sửa Luận văn 01/09/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
11 Biểu mẫu tóm tắt luận văn 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
12 Mẫu trình bày bảng thống kê trích dẫn tài liệu tham khảo 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
13 Mẫu xác nhận tài chính 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
14 Biểu mẫu thông tin về luận văn thạc sĩ 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
15 Mẫu lý lịch khoa học 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
16 Biểu mẫu đơn xin bảo vệ luận văn 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
17 Biểu mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫn khoa học 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về