Điểm học phần và danh sách thi lại học kỳ 1 năm học (2016-2017) lớp Luật B2 K2015 An Giang ( đang cập nhập)

Phòng Khảo thí _ĐBCLGD thông báo điểm học kỳ 1 năm học ( 2016-2017) lớp Luật  B2 K2015 An giang. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua gmail: anhphuong3763@gmail.com

 

SĐT:01664293555(cô Phương)

Đính kèm:
Các bài khác