Thông báo về việc tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn triển khai một số biện pháp sau;

 Click vào file đính kèm để xem và tải về.

Đính kèm:
 cv-86.pdf (248.97 KB)
Các bài khác