Thông báo về việc lùi thời gian đối chiếu văn bằng, chứng chỉ K40

Ngày 09/01/2020, Hiệu trưởng đã có Thông báo số 08/ĐHL-CTSV về việc kiếm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đối với sinh viên K40 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 14/02/2020. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Đại học Huế cho sinh viên nghỉ học lùi đến hết tháng 03/2020 do dịch viêm đường hô hấp cấp (2019-nCoV). Vì vậy, thời gian đối chiếu văn bằng chứng chỉ bắt đầu từ lúc sinh viên có thông báo chính thức đi học lại.

Vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ ĐT: 0234.3946995; e-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn

Các bài khác