Thông báo về việc cho học viên, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020 do dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tap của dịch bệnh COVID-19; thực hiện Công văn số 172/ĐHH-VP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo các nội dung sau:

1. Học viên, sinh viên của Nhà trường tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 01 tháng 3 năm 2020.

- Trong thời gian sinh viên không đến Trường, Nhà trường tổ chức học trực tuyến một số học phần. Sinh viên theo dõi lịch học  trên website theo kế hoạch của Phòng Đào tạo (ĐT: 0234.3946996).

- Ngày 02/3/2020 học viên và sinh viên đi học lại bình thường.

2.Trong thời gian học viên, sinh viên nghỉ học, cán bộ, viên chức và lao động vẫn làm việc bình thường.

Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các đơn vị và các lớp học viên, sinh viên được biết. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0234.3946995 - 0914.202735.

 

Các bài khác