Thông báo về việc các lớp học viên, sinh viên tiếp tục vào học lại sau khi nghỉ vì Covid-19

             Thực hiện Công văn số 586/BGDĐT-GDTC ngày 27/02/2020  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 239/ĐHH-VP ngày 28/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; trong thời gian qua, Nhà trường cũng đã tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên Trường đảm bảo an toàn cho sinh viên khi tiếp tục vào học lại từ ngày 02/03/2020 (thứ Hai);

Click vào file đính kém để xem và tải về.

- Thông báo đi học lại của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

- Công văn của Đại học Huế

- Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của BGDĐT-GDTC

 

 

Các bài khác