Thông báo về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, sinh viên quan tâm truy cập vào đường link để biết rõ thông tin chi tiết: 

https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/?gd=10&cn=171&tc=32265

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ ĐT: 0234.3946995; e-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn

Các bài khác