Thông báo lịch trình học tập từ ngày 16/3/2020 của các lớp sinh viên

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 16/3/2020 của các lớp sinh viên

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1770/UBND-GD ngày 08/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 301/ĐHH-VP ngày 08/3/2020 của Đại học Huế về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tê dịch bệnh hiện nay, Trường Đại học Luật thông báo lịch trình học tập đối với sinh viên hệ chính quy (K40, K41, K42, K43) từ ngày 16/3/2020 như sau

1. Từ ngày 16/3/2020 và các tuần tiếp theo, tiếp tục học trực tuyến, kết hợp nhiều phương thức khác để học một số học phần, đảm bảo kế hoạch đào tạo.

2. Căn cứ tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ có thông báo thời gian cho sinh viên quay trở lại học tập trung.

3. Trong thời gian không học tập trung tại Trường, sinh viên hạn chế tối đa việc đi lại khỏi nơi cư trú hoặc khu vực nhà trọ; không tụ tập nơi đông người; khai báo y tế toàn dân và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các đơn vị và các lớp sinh viên được biết.

Các bài khác