Quyết định về việc cho phép sinh viên K41 làm Khoá luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

Ngày 08/12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Quyết định số 591/QĐ-ĐHL về việc cho phép sinh viên K41 làm Khoá luận tốt nghiệp năm học 2020-2021. Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên Khoá 41 làm Khoá luận tốt nghiệp. 

Click vào file đính kèm để xem và tải danh sách về.

Đính kèm:
Các bài khác