Quyết định về việc cho phép sinh viên K39 làm khóa luận tốt nghiệp

Ngày 30/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 635/QĐ-ĐHL về việc cho phép 103 sinh viên K39 được phép làm khóa luận tốt nghiệp.

Thông báo về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 28/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 383/TB-ĐHL về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế như sau:

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Rà soát điểm tổng hợp 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 để xét danh sách dự kiến làm Khóa luận

Phòng Công tác sinh viên tổng hợp điểm 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 điểm TBTL hệ 4 có tổng điểm từ 3.00 trở lên để xét xem có đủ điều kiện làm khóa luận hay không. Sinh viên được làm khóa luận thì không tính điểm học lại, học cải thiện mà chỉ tính điểm thi lần 1. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên phản hồi với Phòng CTSV trước ngày 08/11/2018, SĐT liên hệ: 0234.3946995. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại có liên quan;

Thông báo về việc sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 nhằm triển khai các công việc của Nhà trường đến sinh viên các lớp hệ chính quy, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, trung tâm chỉ đạo giáo viên cố vấn tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018 như sau:

Thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập sinh hoạt các khóa

Thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập sinh hoạt các khóa

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh hệ đại học bằng hai, liên thông đại học, vừa làm vừa học trúng tuyển đợt tháng 10 năm 2018 tại Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo về việc nhập học đối với thí sinh hệ đại học bằng hai, liên thông đại học, vừa làm vừa học trúng tuyển đợt tháng 10 năm 2018 tại Huế

Rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2017- 2018 vì lý do học lực kém. Mọi thông tin sinh viên phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 24/10/2018. (Ô.Tuấn: 0935.108.605)

Thông báo v/v bổ sung thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

Thông báo v/v bổ sung thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

Danh sách sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế Khóa 42

Danh sách sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế Khóa 42 tính đến ngày 23/09/2018. SĐT liên hệ: 0234.3946.995

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE