Kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học K40

Phòng CTSV thông báo kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đến các bạn sinh viên K40. Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng một cửa sinh viên (Phòng C.6). Điện thoại: 0234.3817576 - 3946995; E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn; Click vào file đính kèm để xem và tải về.

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K40

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 709/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên K40.

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Quyết dịnh cho phép sinh viên K40 làm khóa luận tốt nghiệp

Ngày 04/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 608/QĐ-ĐHL về việc cho phép 158 sinh viên K40 làm KLTN

Thông báo về việc nghỉ học và tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thực hiện Kết luận của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm họp ngày 12-11-2019, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị về việc nghỉ học và tổ chức tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40

Ngày 07/11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Kế hoạch số 393/KH-ĐHL về việc triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40 năm học 2019 - 2020

Rà soát sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 các lớp hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 . Sinh viên các lớp xem trong danh sách nghỉ học này còn có những bạn sinh viên nào đi học thì phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 29/10/2019. (Ô.Long: 0935812725).

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Thông báo v/v thu học phí năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo nộp học phí của sinh viên hệ tại Trường; năm học 2019-2020. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

Thông báo tham dự Ngày hội Tân sinh viên K43 và chào mừng năm học 2019 - 2020

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 10/9/2019 của Ban tổ chức Ngày hội Tân sinh viên K43 và chào mừng năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên tham dự chương trình như sau: