Thông báo về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Quyết định v/v buộc thôi học và thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020

Ngày 02/07/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 203/QĐ-ĐHL về việc buộc thôi học trả về địa phương đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 và Thông báo số 243/TB-ĐHL về việc cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên tại Trường. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

Thứ tự nhân bằng và bố trí chỗ ngồi tại Lễ tốt nghiệp K40

Phòng CTSV thông báo về việc thứ tự sinh viên nhận bằng tốt nghiệp và bố trí chỗ ngồi tại Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân tổ chức tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13 tháng 6 năm 2020 như sau.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K40 tổ chức vào ngày 13/06/2020

Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K40 tổ chức vào ngày 13/06/2020 1. Sinh viên có tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế từ lúc 6 giờ 45’ ngày 13/06/2020; nhận trang phục cử nhân, về vị trí ghế ngồi đã bố trí.

Quyết định khen thưởng sinh viên K40 đạt kết quả tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học

Ngày 05/6/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 171/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng 233 sinh viên K40 đạt kết quả tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học.

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy, như sau:

Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 của Khóa K40

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 của khóa K40. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long: 0935.812.725) trước 17h00' ngày 21/05/2020 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên.

Trung tâm TT - Thư viện thông báo danh sách sinh viên K40 cần thực hiện thủ tục hoàn trả tài liệu tại Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K40 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện.

Thông báo v/v kiểm tra thông tin tốt nghiệp để in bằng và bảng điểm Khóa 40

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên Khóa 40 (2016-2020) đủ điều kiện tốt nghiệp về văn bằng chứng chỉ và nộp đơn xin xét tốt nghiệp. Yêu cầu các bạn sinh viên Khóa 40 kiểm tra chính xác thông tin in bằng tốt nghiệp bao gồm: Họ tên, ngày sinh, giới tính; nếu có sai sót chỉnh sửa thì phản hồi lại cho Phòng CTSV trước 17h00 ngày 20/05/2020; Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV, SĐT: 0234.3946995 hoặc 0935.108.605 (Ô. Tuấn) - Email: PhongCTSV@hul.edu.vn.