Danh sách phân lớp và điểm danh Khóa 44 (Đợt xét tuyển học bạ năm 2020, cập nhật liên tục)

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách phân lớp Khóa 44 ngành Luật và Luật Kinh tế (Đợt xét tuyển học bạ) .Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu Khóa - K44 (đợt xét tuyển học bạ)

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch sinh hoạt đầu khóa K44 (đợt xét tuyển học bạ K2020) như sau;

Quyết định về việc phân chuyên ngành đào tạo ngành Luật K41 hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các lớp chuyên ngành đào tạo Luật Khóa 41 hệ chính quy. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Quyết định v/v buộc thôi học và thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020

Ngày 02/07/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 203/QĐ-ĐHL về việc buộc thôi học trả về địa phương đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 và Thông báo số 243/TB-ĐHL về việc cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Thông báo về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên tại Trường. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

Thứ tự nhân bằng và bố trí chỗ ngồi tại Lễ tốt nghiệp K40

Phòng CTSV thông báo về việc thứ tự sinh viên nhận bằng tốt nghiệp và bố trí chỗ ngồi tại Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân tổ chức tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13 tháng 6 năm 2020 như sau.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K40 tổ chức vào ngày 13/06/2020

Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K40 tổ chức vào ngày 13/06/2020 1. Sinh viên có tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế từ lúc 6 giờ 45’ ngày 13/06/2020; nhận trang phục cử nhân, về vị trí ghế ngồi đã bố trí.

Quyết định khen thưởng sinh viên K40 đạt kết quả tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học

Ngày 05/6/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 171/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng 233 sinh viên K40 đạt kết quả tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học.

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy, như sau: