Thông báo về việc nghỉ học và tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thực hiện Kết luận của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm họp ngày 12-11-2019, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị về việc nghỉ học và tổ chức tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40

Ngày 07/11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Kế hoạch số 393/KH-ĐHL về việc triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40 năm học 2019 - 2020

Rà soát sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 các lớp hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 . Sinh viên các lớp xem trong danh sách nghỉ học này còn có những bạn sinh viên nào đi học thì phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 29/10/2019. (Ô.Long: 0935812725).

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Thông báo v/v thu học phí năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo nộp học phí của sinh viên hệ tại Trường; năm học 2019-2020. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

Thông báo tham dự Ngày hội Tân sinh viên K43 và chào mừng năm học 2019 - 2020

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 10/9/2019 của Ban tổ chức Ngày hội Tân sinh viên K43 và chào mừng năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên tham dự chương trình như sau:

Rà soát danh sách sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế Khóa 43

Phòng Công tác sinh viên thống kê số lượng sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế K43 tính đến ngày 13/09/2019. Lớp trưởng các lớp rà soát danh sách lớp mình ai không có tên trong danh sách nhập học thì báo cho Phòng CTSV trước ngày 16/09/2019. SĐT: 0935812725 (Ô.Long)

Quyết định khen thưởng sinh viên xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019

Ngày 06/09/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 416/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng sinh viên xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019.

Quyết định khen thưởng sinh viên đỗ Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia và sinh viên đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật năm 2019

Ngày 09/09/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 424/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng sinh viên đỗ Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia và sinh viên đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật năm 2019

Danh sách mẫu bảng điểm đánh giá rèn luyện sinh viên và mẫu cập nhật thông tin cư trú của sinh viên năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách mẫu bảng điểm đánh giá rèn luyện sinh viên, phiếu điểm đánh giá rèn luyện và mẫu cập nhật thông tin cư trú của sinh viên năm học 2019-2020 . Với danh sách bảng điểm đánh giá rèn luyện Ban cán sự lớp chỉ sử dụng mẫu này để làm đánh giá kết quả cuối cùng, Phòng CTSV chỉ thu bản giấy theo mẫu này để cán bộ nhập điểm đưa vào phần mềm. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV, SĐT liên hệ: 0234.3946995;