Thông báo về việc đối chiếu văn bằng chứng chỉ khóa 39 để xét tốt nghiệp

Ngày 25/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế ký Công văn số 17/ĐHL-CTSV về việc kiểm tra, đối chiếu văn bằng chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đối với khóa 39.

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K39

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 05/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt 100 tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên K39.

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đợt thi ngày 01/12/2018

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đợt thi ngày 01/12/2018

Rà soát đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp K39

Trong thời gian qua, các khoa đã tổ chức họp xét duyệt đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K39. Nhà trường cập nhật để các khoa và sinh viên biết, nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV trước 11 giờ ngày 04/01/2019 để Hiệu trưởng ký ban hành chính thức.

Thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Trường Đại học Luật Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Luật

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Luật

Quyết định về việc cho phép sinh viên K39 làm khóa luận tốt nghiệp

Ngày 30/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 635/QĐ-ĐHL về việc cho phép 103 sinh viên K39 được phép làm khóa luận tốt nghiệp.

Thông báo về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 28/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 383/TB-ĐHL về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế như sau:

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Rà soát điểm tổng hợp 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 để xét danh sách dự kiến làm Khóa luận

Phòng Công tác sinh viên tổng hợp điểm 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 điểm TBTL hệ 4 có tổng điểm từ 3.00 trở lên để xét xem có đủ điều kiện làm khóa luận hay không. Sinh viên được làm khóa luận thì không tính điểm học lại, học cải thiện mà chỉ tính điểm thi lần 1. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên phản hồi với Phòng CTSV trước ngày 08/11/2018, SĐT liên hệ: 0234.3946995. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại có liên quan;