Quyết định về việc cho phép sinh viên K39 làm khóa luận tốt nghiệp

Ngày 30/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 635/QĐ-ĐHL về việc cho phép 103 sinh viên K39 được phép làm khóa luận tốt nghiệp.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày 30/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 632,633,634/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ với với Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

Thông báo về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 28/11/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 383/TB-ĐHL về việc thay đổi thời gian giảng dạy hàng ngày tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế như sau:

Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019(Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (SĐT:0234.3946.995)) trước 11h00' ngày 24/11/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Rà soát điểm tổng hợp 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 để xét danh sách dự kiến làm Khóa luận

Phòng Công tác sinh viên tổng hợp điểm 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 điểm TBTL hệ 4 có tổng điểm từ 3.00 trở lên để xét xem có đủ điều kiện làm khóa luận hay không. Sinh viên được làm khóa luận thì không tính điểm học lại, học cải thiện mà chỉ tính điểm thi lần 1. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên phản hồi với Phòng CTSV trước ngày 08/11/2018, SĐT liên hệ: 0234.3946995. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại có liên quan;

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K38 đợt 3 khóa 2014 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K38 đợt 3 (khóa 2014 - 2018) hệ chính quy (Quyết định số 572/QĐ-ĐHL ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày 31/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 567/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy.

Thông báo về việc sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 nhằm triển khai các công việc của Nhà trường đến sinh viên các lớp hệ chính quy, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, trung tâm chỉ đạo giáo viên cố vấn tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018 như sau:

Thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập sinh hoạt các khóa

Thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập sinh hoạt các khóa

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE