Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐẠI HỌC HUẾ                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Khoa Luật - Đại học Huế năm học 2014-2015
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh    Theo quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ GD&ĐT Theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT  
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)   - Có đủ phòng học, hội trường đảm bảo  chất lượng, tất cả phòng học đều có trang bị máy chiếu.
- Các phòng thực hành có đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Các phòng học vi tính được kết nối internet, hệ thống internet wifi phủ sóng trong toàn Khoa.
- Thư viện có đủ giáo trình, tài liệu điện tử, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Hệ thống máy tính tại Thư viện có kết nối internet.
- Ký túc xá do Đại học Huế quản lý đáp ứng chỗ ở cho sinh viên.
 
III Đội ngũ giảng viên    - Tổng số lượng giảng viên giảng dạy cho Khoa là 199 giảng viên. Trong đó:
- Đội ngũ giảng  viên cơ hữu giảng dạy các học phần chuyên ngành trong Khoa hiện tại là 98 giảng viên, trong đó có 03 Phó giáo sư, 16 Tiến sĩ, 64 Thạc sĩ, 15 Cử nhân, đảm bảo tỷ lệ sinh viên chính quy/ 01 giảng viên quy đổi dưới 1/25 (tỉ lệ hiện tại là 1/20.4) theo quy định của BGD&ĐT.
- Đội ngũ giảng viên dạy các học phần đại cương là 51 giảng viên, chiếm tỷ lệ 26% trên tổng số giảng viên giảng dạy.
- Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là 50 giảng viên, chiếm tỷ lệ 25% trên tổng số giảng viên.
 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học   -Học viên được Khoa đáp ứng đủ các nhu cầu về hoạt động học tập và sinh hoạt. -Khoa có sân bóng đá nhân tạo đạt chuẩn quốc tế, có sân bóng chuyền, phòng bida phục vụ hoạt động thể thao của cán bộ, giảng viên.
- Có các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Luật gia, CLB ngoại ngữ, CLB văn hóa văn nghệ, Đội công tác xã hội, Đội văn minh học đường... cho người học tham gia.
- Người học được tham gia các phiên tòa lưu động; được tham gia các lớp tập huấn thực tế về tư vấn pháp luật; được tham gia tư vấn pháp luật cộng đồng tại các trại giam và các hoạt động kỹ năng chuyên môn khác dưới sự phụ trách và đầu mối của Tổ thực hành luật và quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm tư vấn pháp luật.
- Ngoài ra, Khoa còn có các hoạt động thi đua, khen thưởng, khuyến khích học tập ... cho sinh viên và rất nhiều hoạt động khác do Khoa tổ chức nhằm hỗ trợ học tập và sinh hoạt cho người học.
- Hàng năm, Khoa trích khoảng 3% học phí cho sinh viên nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn.
 
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học     Người học phải thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do BGD&ĐT ban hành Người học phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo Quy chế 43 của BGD&ĐT.   
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được   Được quy định trong Chuẩn đầu ra cao học Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế do Khoa đã công bố Được quy định trong Chuẩn đầu ra của Khoa. Ngoài ra, SV tốt nghiệp từ khóa tuyển sinh 2013 phải có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 khung chương trình chuẩn Châu Âu hoặc ngoại ngữ khác có trình độ tương đương.  
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ    - Có thể bổ nhiệm vào các chức danh: Thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên…
- Có thể đảm nhiệm các chức danh: Luật sự, tư vấn viên, trợ lý pháp luật, thư ký tòa án, cán bộ các cơ quan nội chính, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên...
- Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc:
+ Làm việc tại các cơ quan tư pháp: Tòa án, viện kiểm sát, công an, thi hành án với các chức danh như Thư ký, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên và các chức danh khác.
+ Làm việc tại các cơ quan quyền lực và quản lý Nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
+ Làm việc tại các tổ chức dịch vụ pháp lý: Luật sư, công chứng, Bán đấu giá, Thừa phát lại...
+ Làm việc tại các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp như: Ban pháp chế, Trợ lý giám đốc, Tổng giám đốc...
+ Làm việc tại các Tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức quốc tế: các ban của Đảng, Ban pháp luật của mặt trận tổ quốc, các tổ chức phi chính phủ...
+ Làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu pháp luật...
 
 
                                                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2014
TUQ. GIÁM ĐỐC
KHOA TRƯỞNG
 
         (Đã ký)
 
 
  PGS. TS Đoàn Đức Lương
Các bài khác