Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018 các Khóa chính quy 38, 39, 40 và 41

Nhà trường thông báo đến sinh viên các Khóa chính quy 38, 39, 40 và 41 bảng Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018. Chi tiết kế hoạch học tập, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018

* Lưu ý: các mốc thời gian có thể thay đổi tùy theo quyết định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và Thi Tốt nghiệp THPT.

Các bài khác