Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (gọi chung là miễn giảm học phí) học kỳ I năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau:

1. Đối tượng miễn giảm học phí

Đối tượng miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018, gồm:

- Sinh viên khóa 41 khi nhập học đã làm thủ tục miễn giảm học phí.

- Sinh viên các khóa 38, 39, 40 đã được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 thì tiếp tục được xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 (trừ sinh viên khóa 40 bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển).

2. Thời gian bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí

          Từ ngày 26/9 đến trước 17 giờ 00’ ngày 02/10/2017, sinh viên chưa làm thủ tục xét miễn giảm phí mang hồ sơ đến Phòng CTSV để xét miễn giảm (đối tượng miễn giảm học phí, hồ sơ, thủ tục kèm theo).

          Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ chốt danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018.

          Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và QHDN thông báo cho sinh viên biết bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí đúng thời hạn.

Tải mẫu đơn: Mẫu đơn CPHT,TCXH,MGHP.docx

Các bài khác