Thông báo về hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội

Nhà trường thông báo cho sinh viên về việc làm hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội như sau:

I.     MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

1.   Đối tượng miễn học phí

1.1. Con liệt sỹ

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình.

- Bản sao, chứng thực giấy xác nhận liệt sỹ của bố hoặc mẹ.

 -Giấy xác nhận là con của Liệt sỹ.

1.2. Con của thương binh, bệnh binh, con của người được chính sách như thương binh

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình

- Bản sao, chứng thực thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ hoặc Giấy xác nhận của bố/mẹ được hưởng chính sách như thương binh;

- Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan thương binh xã hội cấp huyện cấp trong đó xác nhận sinh viên là con của Thương bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh.

1.3. Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiên bị nhiễm chất độc hóa học

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình.

- Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan thương binh xã hội cấp huyện cấp trong đó xác nhận sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.         

1.4. Đối với sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa, hồ sơ gồm:

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình.

- Bản sao, chứng thực Quyết định trợ cấp xã hội của UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.

1.5. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình.

- Bản sao, chứng thực Giấy xác nhận sinh viên là người tàn tật, khuyết tật suy giảm khả năng lao động do bệnh viện cấp quận, huyện, thị xã cấp.

-  Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo.

1.6. Sinh viên hệ cử tuyển

Hợp đồng ký kết giữa Đại học Huế và Sở GD&ĐT cấp tỉnh cử sinh viên đi học.

1.7. Sinh  viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

- Bản sao, chứng thực giấy khai sinh.

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình         

- Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo.

1.8. Sinh  viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu)

- Bản sao, chứng thực giấy khai sinh.

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình         

- Giấy chứng nhận vùng kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

 1.9 Sinh viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận

- Bản sao, chứng thực giấy khai sinh

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình

2. Đối tượng giảm học phí

2.1 Giảm 70% học phí

* Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn:

Hồ sơ:

- Bản sao, chứng thực giấy khai sinh của sinh viên.

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình.

- Giấy chứng nhận vùng kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

2.2 Giảm 50% học phí:

Đối tượng: Sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

Hồ sơ:

- Bản sao, chứng thực sổ hộ khẩu gia đình.

- Bản sao, chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

- Giấy chứng nhận của địa phương trong đó xác nhận sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp

 

II. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

1.   Đối tượng:

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Sinh viện là người dân tộc thi đỗ đại học vào trường.

2. Hồ sơ:

- Bản sao, chứng thực giấy khai sinh của sinh viên.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo.

 

III. TRỢ CẤP XÃ HỘI

1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bản sao, chứng thực giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận vùng kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lần mẹ không nơi nương tựa

- Bản sao, chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận

- Bản sao, chứng thực hộ khẩu gia đình.

3. Sinh viên là người tàn tật, khuyết tật

- Bản sao, chứng thực hộ khẩu gia đình.

- Bản sao, chứng thực Giấy xác nhận sinh viên là người tàn tật, khuyết tật suy giảm khả năng lao động do bệnh viện cấp quận, huyện, thị xã cấp.

4. Sinh viên thuộc diện hộ nghèo

- Bản sao, chứng thực hộ khẩu gia đình.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo.

Mẫu đơn kèm theo

Đính kèm:
 mau_don_2017.docx (34.72 KB)
Các bài khác