Thông báo thủ tục hỗ trợ trợ cấp xã hội đối với sinh viên gia đình thuộc diện hộ nghèo năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo thủ tục hỗ trợ trợ cấp xã hội đối với sinh viên gia đình thuộc diện hộ nghèo năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ trợ cấp xã hội 

          Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ trợ cấp xã hội đáp ứng các điều kiện sau :

          - Sinh viên là những người mà gia đình thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ (không phải sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) .

          - Thi đỗ vào đại học hệ chính quy.

          Sinh viên hệ cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này.

          2.  Mức hỗ trợ TCXH: 100.000đồng/tháng/SV  X 12 tháng trong năm.

          3. Trình tự thủ tục:

          Sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 30/04/2017 nếu sinh viên thuộc diện trên nhưng không nộp hồ sơ thì không được xét hỗ trợ trợ cấp xã hội và không giải quyết truy lĩnh. Hồ sơ bao gồm:

          - Đơn đề nghị hỗ trợ trợ cấp xã hội ;

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có chứng thực);

          - Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

Thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên, Đại học Luật – Đại học Huế. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3946995 – 0935812725(Ô.Long)

 Tải mẫu đơn chi phí học tập: /upload/file/tcxh-.doc

Các bài khác