Thông báo hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo thủ tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017 như sau:

         1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

          Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

          - Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

          - Thi đỗ vào đại học hệ chính quy.

          Sinh viên hệ cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này.

          2.  Mức hỗ trợ bằng 60% mức lương tối thiểu và được hưởng 10 tháng/năm/SV.

          3. Trình tự thủ tục:

          Sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 14/04/2017 nếu sinh viên thuộc diện trên nhưng không nộp hồ sơ thì không được xét hỗ trợ chi phí học tập và không giải quyết truy lĩnh. Hồ sơ bao gồm:

          - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập ;

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có chứng thực);

          - Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

Thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên, Đại học Luật – Đại học Huế. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3946995 – 0935812725(Ô.Long)

 Tải mẫu đơn chi phí học tập: /upload/file/chi-phi-hoc-tap.doc

Các bài khác