Rà soát lần cuối danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (bổ sung) và học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Có cập nhật)

Trường Đại học Luật thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (bổ sung) và học kỳ I năm học 2016 - 2017. Nhà trường đề nghị các lớp sinh viên kiểm tra, rà soát lại toàn bộ, nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV trước 11 giờ 00' ngày 05/12/2016. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ chốt danh sách, ban hành quyết định chính thức và không điều chỉnh nữa (Có cập nhật)

Danh sách sinh viên miễn giảm học phí file đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác