Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020- 2021

Ngày 18/12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 658/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho 389 sinh viên của Nhà trường.

Tải file đính kèm: /upload/file/ctsv/2020_12_qd_mghp_i_2020_2021_cqdh.pdf

Các bài khác