Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày 16/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 639/QĐ-ĐHL về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020. Chi tiết danh sách như sau:

 Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí: /upload/file/qd_639_1-da-nen.pdf

Các bài khác