ThS.NCS. Trần Cao Thành

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

I.    LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN CAO THÀNH

Học hàm:                                                                     Học vị: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:      

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Thực hành luật, Trung tâm hực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp. Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Đơn vị công tác: Trung tâm hực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ:                        318 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế

Điện thoại liên hệ:      0989 097 999/ 0915 456 222

Email:                          Trancaothanh47@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Hệ đào tạo:          Chính quy

Nơi đào tạo:        Khoa Luật – Đại học Huế

Ngành học:          Luật Kinh tế - Quốc tế      

Nước đào tạo:     Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2013

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                                           Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014 – nay

Trường Đại học Luật – Đại học Huế

CB Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1. 

Pháp luật Việt Nam về Tập đoàn kinh tế nhà nước. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

2014

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

2. 

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật - Đại học Huế từ năm 2013 đến năm 2015

2015

Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên

3.

Khắc phục những bất đồng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được vận hành

2016

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

4. 

Hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ngành Luật, Luật Kinh tế thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

2016

Đề tài cấp trường

Thành viên

5. 

Khảo sát và đánh giá hiệu quả sử dụng bộ đề cương bài giảng học phần theo quyết định số 197/QĐ-ĐHL ngày 16/9/2015 của sinh viên Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

2016

Đề tài cấp trường

Người hướng dẫn

6.

Nghiên cứu biên soạn tài liệu và giảng dạy thử nghiệm kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

2017 Đề tài cấp trường Thư ký
7. Xây dựng mô hình thực hành luật của sinh viên tại trường Đại học Luật – Đại học Huế 2017 Đề tài cấp trường Người hướng dẫn
8.  Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTAS) đối với ngành dệt may của Việt Nam - Quan thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2017-2018 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
9.  Đánh giá hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại một số trại giam khu vực Bình - Trị - Thiên 2017 - 2018 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
10.  Áp dụng thử nghiệm và hoàn thiện mô hình thực hành luật cho sinh viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế 2018 Đề tài cấp trường Người hướng dẫn
11. Nhu cầu và các giải pháp hỗ trợ tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo 2018 Đề tài cấp trường Người hướng dẫn
12.  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực tế cho sinh viên ngành Luật, Luật Kinh tế 2018 Đề tài cấp trường Người hướng dẫn 
13.  Pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu - dưới góc độ so sánh 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
14.  Nâng cao vai trò của sinh viên trong hoạt động quảng bá tuyển sinh của Trường Đại học Luật, Đại học Huế 2019 Đề tài cấp trường Người hướng dẫn

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Về hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng - Những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng 2014 Bản tin Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

2.

Một số vướng mắc về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số 2015 Hội nghị khoa học, Khoa Luật - Đại học Huế

3.

Pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và một vài khuyến nghị cho Việt Nam trong việc hoàn thiện dự thảo luật về hội 2015 Hội thảo khoa học Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

4.

Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật đối với khu kinh tế ven biển và giải pháp hoàn thiện 2016 Tạp chí Pháp luật và Phát triển
5. So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu trong khuôn khổ Hiệp định TPP 2016 Hội thảo khoa học quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Indiana (Hoa Kỳ)
6. Một số thách thức đặt ra đối với bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phi hư cấu ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế 2016 Hội thảo khoa học do Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
7. Căn cứ xác định tác phẩm phi hư cấu và tác phẩm hư cấu 2016 Hội thảo khoa học do Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
8. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em 2017 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
9. Thực trạng xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm phi hư cấu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay và các giải pháp 2017 Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn
10. Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng thẻ ngân hàng 2017 Hội thảo quốc tế "Bảo vệ người tiêu dùng - Đóng góp kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu cho cộng đồng kinh tế Asean"
11. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em 2017 Hội thảo quốc gia
12.

So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Nhật Bản và Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu - cơ sở để giải quyết tranh chấp trong hoạt động góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

2018 Hội thảo quốc tế với Đại học ở Nhật Bản
13.

Góp vốn bằng tài sản trí tuệ - Những vấn đề pháp lý đặt ra trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

2018 Hội thảo Quốc tế với trường Đại học Toulouse 1 Capitole
14.  Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam  2018 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Chính sách và Quản lý
15.  Tự chủ đại học – Xu thế phát triển tất yếu của Trường Đại học Luật, Đại học Huế 2018 Hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường: Sinh viên với Tự chủ đại học
16.  Pháp luật về góp vốn bằng giá trị thương hiệu 2019 Tạp chí Nghề luật - Học viên Tư pháp
17.  Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng về phí và lãi suất khi sử dụng thẻ ngân hàng (ATM) 2019 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế
18.  Quyền sống của con người - Hình phạt tử hình và một số gợi mở đối với hình phạt tử hình ở Việt Nam 2019 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế
19.  Vai trò Công đoàn trong tự chủ đại học 2019 Kỷ yếu Hội thảo Công đoàn Đại học Huế
20.  Trách nhiệm của chủ thể định giá tài sản góp vốn là giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 2019 Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Trách nhiệm dân sự và Hợp đồng: Kinh nghiệm của Việt Nam và Liên minh Châu Âu

 

Các bài khác