Cán bộ phòng KT-ĐBCLGD

1. ThS. Nguyễn Sơn Hà - Phó Trưởng phòng.

 - Trình độ: Thạc sĩ.

 - Ngành: Luật.

 - Địa chỉ: Thủy Dương, Hương Thủy, TTH.

 - Điện thoại: 0905.953768

 - Email: hans@hul.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lê Phước Sơn - Tổ trưởng tổ ĐBCLGD

 - Trình độ: Thạc sỹ.

 - Ngành: Khoa học máy tính.

 - Địa chỉ: Thừa Thiên Huế.

 - Điện thoại: 0984515355

 - Email: sonlp@hul.edu.vn

 

 

3. Trần Thị Xuân Hồng - Tổ phó tổ ĐBCLGD

 - Trình độ: Đại học.

 - Ngành: Công nghệ thông tin.

 - Địa chỉ: 51 Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, TP Huế.

 - Điện thoại: 097 234 1579

 - Email: hongttx@hul.edu.vn

 

4. Nguyễn Thị Thanh Hoa - Tổ phó tổ Khảo thí.

- Trình độ: Đại học.

- Ngành: Tiếng Trung.

- Địa chỉ: 3/11/246 Hùng Vương, phường An Cựu, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0983.844.646

- Email: hoantt@hul.edu.vn

 

5. Nguyễn Quốc Hùng - Chuyên viên

 - Trình độ: Đại học.

 - Ngành: Thể dục thể thao.

 - Địa chỉ: 88B Hoàng Thị Loan, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 - Điện thoại: 0986.182.279

 - Email: hungnq@hul.edu.vn

 

6. Cao Khánh Huy - Chuyên viên

 

- Trình độ: Đại học.

- Ngành: Công nghệ thông tin.

- Địa chỉ: Số 5 ngõ 9 kiệt 30 đường Ngự Bình Thành phố Huế.

- Điện thoại: 01218.009.660

- Email: huyck@hul.edu.vn

 

7. Đào Thị Anh Phương- Chuyên viên

 

- Trình độ: Đại học.

- Ngành: Luật

- Địa chỉ:  Thành phố Huế.

- Điện thoại: 01664293555

- Email: phuongda@hul.edu.vn

 

 

8. Huỳnh Tây- Chuyên viên

- Trình độ:  Đại học

- Ngành: Luật.

- Địa chỉ:  Thành phố Huế.

- Điện thoại: 0973953052

- Email: tayh@hul.edu.vn