TS Nguyễn Trọng Phúc

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                    Học  vị: Tiến sĩ luật học

Năm, nước nhận học vị: 2011.

Chức vụ: giảng viên

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại Học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại liên hệ:  0914360690      

Email:         tphuc55@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học tổng hợp Kisinhốp Mondavia mang tên LêNin     

Ngành học: Luật học              

Sau đại học

1. Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: Khoa luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Tiến sĩ chuyên ngành: Luật học                                 Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Khoa luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1985-1987

Viện kiểm sát tỉnh Bình Trị Thiên

Kiểm sát viên

1987-1990

Viện kiểm sát tỉnh Bình Trị Thiên

Phó viện trưởng VKSND thành phố Huế -Trưởng Bộ môn pháp lý Đại học Tổng hợp Huế (Kiêm nhiệm)

1990-1993

Viện kiểm sát huyện Phú Vang

Viện trưởng VKSND huyện Phú Vang- Trưởng Bộ môn pháp lý Đại học Tổng hợp Huế (Kiêm nhiệm)

1993-1996

Viện kiểm sát tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế- Trưởng Bộ môn pháp lý Đại học Tổng hợp Huế (Kiêm nhiệm)

1996-1997

Viện kiểm sát tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng phòng kiểm sát điều tra án dân sự- Trưởng Bộ môn pháp lý Đại học Tổng hợp Huế (Kiêm nhiệm)

1997-2001

Đại học Huế

 Trưởng Bộ môn pháp lý Đại học Khoa học Huế

2011- đến nay

Khoa luật- Đại học huế

Tổ trưởng tổ tố tụng hình sự

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Chế định các biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự Việt nam và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2005-2006

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

01

 

Sách chuyên khảo:

“Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam”

2015

 

NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội

02

Sách chuyên khảo:

"Về căn cứ không khởi tố được xác định bằng cơ sở toán học"

2015

 

NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội

03

 “Về biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam”

2002

Tạp Nhà nước và Pháp luật số 5/2002

04

 “Một số vấn đề về thời điểm kết thúc của thời hạn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự”

2005

Tạp Nhà nước và Pháp luật số 5/2005

05

 “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo”

2007

Tạp Nhà nước và Pháp luật số 8/2007

06

 

“Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong luật tố tụng hình sự Việt Nam”

2008

Tạp Nhà nước và Pháp luật số 2/2008

07

"Phương pháp hoàn thiện cơ sở, căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự để phù hợp với Hiến pháp 2013 "

 

2015

Hội thảo khoa học về "Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Hiến pháp 2013"

Do Khoa luật Huế tổ chức

08

"Phương pháp chứng minh ngược để xác định chứng cứ trong tố tụng hình sự"

 

2015

Hội thảo khoa học công đoàn về "Phương pháp dạy luật - tập trung phát triển kỹ năng cho sinh viên"

Do Công đoàn Khoa luật Huế tổ chức

09

 

"Không công bằng, không công minh từ lập pháp"

 

 

Tạp chí Luật - Kinh tế

Đại học quốc gia Hà Nội

 

 

Các bài khác