TS.GVC. Hà Lệ Thủy

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                                     Học  vị : Tiến sĩ

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa luật hình sự               

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: 7/103 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế    

Điện thoại liên hệ:       0914125335

Email:  thuydroit@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo:          Chính quy

Nơi đào tạo:        Trường Đại học khoa học Huế

Ngành học:                  Luật học

Nước đào tạo:     Việt Nam                                              Năm tốt nghiệp: 2002

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:        Luật hợp tác kinh tế             Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo:  Khoa Luật- Đại học quốc gia Hà Nội - Đại học Jean Moulin Lyon 3 Pháp

Tiến sĩ chuyên ngành:         Luật hình sự                        Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002 – 2009

Khoa Luật - Đại học khoa học Huế

Giảng viên

2009 – nay

Khoa Luật - Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Hành vi tẩy rửa tiền và tội hợp pháp hóa tiền, tài sản trong luật hình sự Việt Nam

2006/2007

Đề tài cấp trường

Chủ trì đề tài

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Lựa chọn hình thức hành nghề của luật sự trong điều kiện hiện nay của Việt Nam

2006

Hội nghị khoa học cán bộ nữ lần thứ VI

2.

Cảnh báo về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

2007

Hội nghị khoa học cán bộ nữ lần thứ VII

3

Bàn về tình tiết có tính chất loạn luân trong luật hình sự Việt Nam

2010

Hội nghị khoa học-Trường Đại học Luật -Đại học Huế lần thứ I

4

Hoàn thiện qui định của pháp luật hình sự Việt Nam về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội

2013

Tạp chí khoa học Đại học Huế, tập 86, số 8

 

5

Một số vấn đề về xóa án tích theo qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành

2011

Thông tin pháp lý Trường Đại học Luật  số 2

6

Tội phạm ẩn-Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

2013

Thông tin pháp lý Trường Đại học Luật  số 19

7

Tập bài giảng Luật hình sự 2

 

NXB Đại học Huế

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác