ThS Trần Văn Hải

LÝ LỊCH KHOA HỌC


II. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học  vị : Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị:        2014, tại Việt Nam.

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Luật Hình sự,  Kiêm UVBCH Đoàn Trường ĐH Luật.

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại liên hệ:  0914 078246 hoặc 0965078246   

Email:        hailawvn86@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Cử nhân Luật

Hệ đào tạo:   Chính Quy.

Nơi đào tạo:  Khoa Luật, Đại học khoa học Huế.

Ngành học:   Luật học.

Nước đào tạo:      Việt Nam;                               Năm tốt nghiệp: 2011

Sau đại học: Thạc Sỹ

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh Tế;                          Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011  đến nay

Giảng viên Khoa Luật – Đại học Huế.

 

Giảng dạy môn Luật Hình sự,  Kiêm UVBCH Đoàn Khoa Luật, Bí thư Liên Chi Đoàn Luật Hình sự.

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật hình sự tại trường Đại học Luật – Đại học Huế

2017-2018

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2.

Các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật hình sự Việt Nam

2020-2021

Đề tài cấp Đại học Huế

Chủ nhiệm đề tài

 

2. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

STT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Chủ biên hoặc tham gia

1

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự

Tài liệu học tập

NXB Đại Học Huế, năm 2019

Chủ biên

2

Bình luận chuyên sâu Bộ luật hình sự năm 2015 (Phần chung)

Bình luận khoa học

NXB Tư pháp, năm 2020

Đồng tác giả

3.  Công trình khoa học đã công bố
 

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

       
       

1.

Một số vướng mắc việc thu thập, đánh giá và xử lý chứng cứ đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao

2012

Thông tin pháp lý trường Đại học Luật – Đại học Huế

2.

 Vấn đề về chủ thể của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành và kinh nghiệm quốc tế” 

2014

 

Thông tin pháp lý Trường Đại học Luật – Đại học Huế

 

3

"Quy định về tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực công tại  Công ước Chống tham nhũng năm 2003 và so sánh với các  quy định hiện hành của pháp luật hình sự Việt Nam"

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Luật - Đại học Huế

 

4

"Một số giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên trường Đại học Luật - Đại học Huế" 2015

Kỷ yếu Hội thảo Công đoàn Trường Đại học Luật Huế về "phương pháp dạy luật - Tập trung phát triển kỷ năng cho sinh viên" .

5

 

"Tội vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế dưới góc độ Tội phạm học"

 

2015 Kỷ yếu hội thảo, Khoa Luật hình sự - Đại học Luật Huế, ngày 21/6/2015

 

6

"Cân nhắc tính khả thi khi chuyển đổi phạt tiền thành phạt tù"

2015 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, mục góp ý dự thảo sửa đổi BLHS, đăng ngày 01/8/2015
7 Cần làm rõ tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" 2015 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, mục góp ý dự thảo sửa đổi BLHS, đăng ngày 03/8/2015
8 "Một số ý kiến về chuyển đổi hình phạt tiền sang phạt tù theo dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)" 2015

Kỷ yếu hội thảo Khoa học, góp ý dự thảo BLHS (sửa đổi), Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 26/8/2015

9 "Một số ý kiến đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)" 2015

Kỷ yếu hội thảo Khoa học, góp ý dự thảo BLHS (sửa đổi), Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, 26/8/2015

10

 

 

"Khắc phục những rào cản về khả năng thực thi quyền Sở hữu trí tuệ khi Việt Nam tham gia TPP" 2015 Kỷ yếu Hội thảo: Cơ hội và thách thức về quyền sở hữu trí tuệ khi Việt Nam tham gia thương mại quốc tế, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Hà Nội, 12/2015

11 

 

" Một số vấn đề về quyền Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam" 2016 Tạp chí Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, số 04 năm 2016, ngày 20/02/2016

12

 

" Đảm bảo khả năng thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam" 2016 Tạp chí Nghề luật - Học viện tư pháp, số 2 năm 2016
13

"Phòng chống tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng"

2017 Hội thảo quốc tế "Bảo vệ người tiêu dùng - Đóng góp kinh nghiệm của Liên minh Cháu Âu cho cộng đồng kinh tế ASEAN", 7/2017

 

Các bài khác