ThS.GVC. Nguyễn Thị Bình

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học  vị : Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị:        2012, tại Việt Nam.

Chức vụ: Giảng viên.

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại liên hệ:  0905 510 951

Email:        binhnhi.law245@gmail.comEmail:      

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Cử nhân Luật

Hệ đào tạo:   Chính Quy.

Nơi đào tạo:  Khoa Luật, Đại học khoa học Huế.

Ngành học:   Luật học.

Nước đào tạo:      Việt Nam;                      Năm tốt nghiệp: 2009

Sau đại học: Thạc Sỹ

Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận                 Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo:  Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009  đến nay

 

Giảng viên Khoa Luật – Đại học Huế.

 

Giảng dạy môn Luật hình sự, Bộ môn Luật Hình sự.

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình ở việt Nam qua thực tiễn tài Thừa Thiện Huế từ năm 2009 đến năm 2013

2012 - 2013

Cấp trường

Tác giả

 

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bàn về tình tiết người phạm tội tự thú và tình tiết người phạm tội đầu thú”.

2010

Thông tin pháp lý Khoa Luật – Đại học Huế số 04 tháng 11 & 12 năm 2010

2.

Về bài viết: H phạm tội cướp giật tài sản dẫn đến chết người hay phạm hai tội cướp giật tài sản và và tội giết người”. 

2013

Tạp chí Tòa án nhân dân số 7 tháng 04 năm 2013 (TW)

3

Về bài viết: “Trương C phạm tội gì?”.

 

2013

Tạp chí Tòa án nhân dân số 19 tháng 10 năm 2013 (TW)

4

“Quy định của pháp luật về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình: Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện”.

2013

Tạp chí pháp lý kỳ cuối tháng 11 năm 2013 (TW).

5

Những quan điểm giải quyết khác nhau đối với vụ án Đặng Văn A đăng trên tạp chí Tòa án số 15/2013”.

2014

Tạp chí Tòa án nhân dân số 6 tháng 3 năm 2014 (TW).

6 Hoàn thiện một số quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự 2014 Hội thảo khoa học về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013, Khoa luật- Đại học Huế tháng 11/2014
7

Đặc điểm của luật hình sự quốc tế nhìn từ góc độ so sánh với luật hình sự quốc gia

2015 Tạp chí Nghề luật số 1/2015 (TW)
8 "Một vài ý kiến trao đổi về các tội xâm phạm tình dục trẻ em dưới 16 tuổi trong Dự thảo Blhs sửa đổi" 2015 Thông tin pháp lý số 26 tháng 9 và 10.2015
9 "Trách nhiệm hình sự trong chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt" 2015 Tạp chí Nội chính số 25-tháng 8/2015
10

"Bảo vệ quyền trẻ em bằng quy định về các tội xâm phạm tình dục từ luật hình sự quốc tế đến sự thể hiện trong lhs Việt Nam"

2016 Tạp chí Toà án nhân dân số 22/2016
11 "Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm trong Blhs 2015" 2016 Tạp chí Khoa học kiểm sát số 5/2016. 
12 "Các yếu tố cấu thành tội phạm của các tội hối lộ trong công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 và sự ghi nhận trong blhs Việt Nam 2015" 2016 Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6(338)/2016.
13 "Hoàn thiện pháp luật và cơ chế quản lý để phát huy hiệu quả kinh tế của kinh doanh đa cấp ở Việt Nam" 2016  Tạp chí Kiểm sát số 06/2016

 

 

 

 

Các bài khác