ThS. Lê Thị Khánh Linh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Học  vị: Thạc sỹ

Đơn vị công tác: Khoa Luật hình sự, Trường đại học luật, Đại học Huế

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP Huế, tỉnh TT. Huế

Điện thoại:  0333994649. Email:  qingling611@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Huế       

Ngành học: Luật học. Năm tốt nghiệp: 2016

Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật quốc tế. Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Luật Trung Nam, thành phố Vũ Hán – Trung Quốc

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu / Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Nghành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Nghiên cứu tình hình vi phạm pháp luật của sinh viên trên địa bàn thành phố Huế

2015

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

Công trình khoa học đã công bố

 

STT

Tên công trình

Nơi công bố

01

Bài đăng kỷ yếu hội thảo: "Nghiên cứu về hồi tỵ và việc áp dụng hồi tỵ trong công tác tổ chức cán bộ ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam” tổ chức tại Trường đại học luật, Đại học Huế, năm 2017.

02

Bài đăng kỷ yếu hội thảo: "Hình phạt tử hình dưới góc nhìn của tôn giáo".

Hội thảo khoa học quốc gia “Vấn đề hình phạt tử hình trên thế giới và ở Việt Nam” tổ chức tại Trường Đại học luật, Đại học Huế, năm 2017.

03

Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân theo Bộ luật Hình sự năm 2015".

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, số 4/2017

 

 

Các bài khác