ThS Hoàng Đình Thanh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học  vị : Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị:        2012, tại Việt Nam.

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý Tổ chức - Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế - Khoa Luật Hình sự

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự - Trường Đại học Luật Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại liên hệ:  0914 875 890 hoặc 0946 625 225

Email:        thanhluathue@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Cử nhân Luật

Hệ đào tạo:   Chính Quy.

Nơi đào tạo:  Khoa Luật, Đại học khoa học Huế.

Ngành học:   Luật học.

Nước đào tạo:      Việt Nam;                               Năm tốt nghiệp: 2009

Sau đại học: Thạc Sỹ

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Dân sự;                            Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo:  Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009  đến nay

Giảng viên Khoa Luật – Đại học Huế.

 

Giảng dạy môn Luật tố tụng hình sự, kiêm trợ lý giáo vụ Bộ môn Luật Hình sự.

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

"Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp". 

2012

Đề tài cấp Trường

Tác giả

2.

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

2013 – 2014

 

Cấp Trường

Đồng tác giả

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

“Một số vấn đề lý luận về Tội phạm công nghệ cao theo pháp luật hình sự Việt Nam”

2011

Thông tin pháp lý trường Đại học Luật – Đại học Huế số 05 tháng 01 & 02 năm 2011

2.

“Phải xử lý Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn B về Tội vô ý làm chết người”. 

2012

 

Tạp chí Tòa án nhân dân số 3 tháng 02 năm 2012 (TW)

3.

Một số điểm bất cập về tạm giữ và thủ tục bắt người trong trường hợp khẩn cấp trong Bô luật Tố tụng hình sự năm 2003

2012

Tạp chí Tòa án nhân dân số 23 tháng 12 năm 2012 (TW)

4.

 

Về bài viết: “Trương C phạm tội gì?”.

 

 

 

2013

Tạp chí Tòa án nhân dân số 19 tháng 10

5.

BÀN VỀ NGUYÊN TẮC “THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HAI CẤP XÉT XỬ” TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 

 2014

Tạp chí pháp lý

6.

Một vài trao đổi về biện pháp ngăn chặn tạm giữ và thủ tục bắt người trong trường hợp khẩn cấp trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

2014

Tạp chí Nghề Luật

Số 05 tháng 9/2014

 

Một vài trao đổi về biện pháp ngăn chặn tạm giữ và thủ tục bắt người trong trường hợp khẩn cấp trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.    2014 Tạp chí nghề luật số 5- 2014

8

 

Trao đổi về nguyên tắc thực hiện chế độ hia cấp xét xử Trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

 

2014 Tạp chí phaply.net.vn đăng ngày 23/7/2014.

 

Cơ chế giám sát của Cơ quan quyền lực nhà nước đối với hoạt động Tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người

2014 Hội thảo do Học viện Tư pháp phối hợp với viện FES tổ chức ngày 12, 13/12/2014 tại Hội An, Quảng Nam

 

Các bài khác