ThS. GVC Nguyễn Thị Xuân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học  vị : Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị:        2003, tại Việt Nam.

Chức vụ:           Giảng viên chính, Bí thư chi bộ Khoa Luật Hình sự 

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại Học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại liên hệ:  0914019909

Email:        xuandhh@yahoo.com.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Cử nhân Luật

Hệ đào tạo:   Chính Quy.

Nơi đào tạo:

Ngành học:   Luật học.

Nước đào tạo:      Việt Nam;                               Năm tốt nghiệp:

Sau đại học: Thạc Sỹ

Thạc sĩ chuyên ngành:                              Năm cấp bằng: 2003

Nơi đào tạo:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

.

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

" Thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 1998 đến năm 2003". 

2005

Đề tài cấp Bộ

Tác giả

2.

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam phần chung

2009

Cấp Đại học Huế

Tác giả

3

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm cụ thể

2009

Cấp Đại học Huế

Tác giả

4

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

2014

Cấp Trường

Đồng tác giả

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Hình phạt cải tạo không giam giữ

2002

Tạp chí TANDTC

2.

Tình tiết phạm tội đối với trẻ em”. 

2008

 

Tạp chí VKSNDTC

3.

“Về cách tính thời gian thử thách của án treo”

2010

Tạp chí nghiên cứu Lập pháp

4.

Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành- Câu hỏi, tình huống thực tiễn và gợi ý trả lời (sách chuyên khảo)

2010

Nxb Hồng Đức

5.

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam

 2012

Viện ĐH Mỡ Hà Nội

6.

Cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2010

Thông tin Pháp lý Đại học Luật - Đại học Huế

7

Hình phạt tử hình trong thời kỳ hội nhập

2011

Thông tin Pháp lý Đại học Luật – Đại học Huế

8

Hoàn thiện pháp luật về các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập

2012

Thông tin Pháp lý Đại học Luật – Đại học Huế

9

Trần Thị H phạm tội vô ý làm chết người

2014

Thông tin Pháp lý Đại học Luật – Đại học Huế

10 

Một số vấn đề về cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản

10/2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Luật
11

Đánh giá việc đảm bảo quyền con người của bị can, bị cáo qua hoạt động áp dụng pháp luật hình sự từ một vụ án

12/2014 Thông tin pháp lý Đại học Luật- Đại học Huế
 

 

Các bài khác