ThS. Dương Thị Cẩm Nhung

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                                     Học  vị: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:       2013

Chức vụ:                

Đơn vị công tác:  Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch làng đại học - phường An Tây – TP.Huế    

Điện thoại liên hệ:       0949096116

Email:  camnhung1008@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật  – Đại học Huế         

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 2013

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 11/2013

Bộ môn Hình sự - Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng dạy môn Hình sự 2

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

       1

 

Trách nhiệm phòng ngừa tội phạm của Chính phủ             2014

Thông tin pháp lý Trường Đại học Luật  - Đại học Huế số 22

          2

Một vài ý kiến trao đổi về thay đổi người tiến hành tố tụng và biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh trong Bộ luật tố tụng năm 2003

 

             2014

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp    Khoa. Trường Đại học Luật  - Đại học Huế

 

 

                        

 

Các bài khác