GV. Nguyễn Thị Lan Anh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                                     Học  vị:

Năm, nước nhận học vị:       2014

Chức vụ:                

Đơn vị công tác:  Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch làng đại học - phường An Tây – TP.Huế    

Điện thoại liên hệ:       0941769559

Email:  n.lananh247@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật  – Đại học Huế         

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 2014

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 02/2016

Khoa Luật Hình sự - Đại học Luật Huế

Giảng dạy môn Luật Tố tụng hình sự

 

 

 

 

Các bài khác