Ths. Nguyễn Thị Hoài Phương

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Phương
Học hàm:                                                              Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:        2010                     Chức vụ: Giảng viên   
Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: 62/7 Phan Chu Trinh – Thành phố Huế
Điện thoại liên hệ:  0906416371
Email:         nguyenhoaiphuong224@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học khoa học – Đại học Huế    
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                                 Năm tốt nghiệp: 2005
Sau đại học                                                                                            
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                     Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo:  Đại học luật Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1/2006 – 3/2007

Đại học Khoa Học

Giảng viên hợp đồng

3/2007 – 3/2008

Đại học Khoa Học

Giảng viên tập sự

3/2008 – 9/2009

Đại học Khoa Học

Giảng viên

9/2009 – nay

Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Thực tiễn công tác hộ tịch tại địa bàn bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2005 đến 2007

2008

Cấp cơ sở

Tác giả

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Cải tiến phương thức quản lý hộ tịch – sự đòi hỏi của sự xã hội phát triển

2008

Tạp chí Khoa học trẻ - Đại học Khoa học Huế

2.

Mô hình Tòa án Hiến pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam

2009

Hội thảo quốc tế về bảo hiến tại TP Hồ Chí Minh (Jopso)

3.

Sự hình thành chính thể cộng hòa tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

2008

Thông tin pháp lý Khoa Luật Đại học Huế.

4.

Kinh nghiệm Đào tạo Luật ở Đức và Hoa Kỳ

2011

Thông tin pháp lý Khoa Luật Đại học Huế 

5.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của nhánh quyền hành pháp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền

2011

Tạp chí nghiên cứu lập pháp.

6.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

2010

Hội nghi Khoa học Khoa Luật Đại học Huế.

7.

Các mô hình cơ quan bảo hiến tiêu biểu trên thế giới

2012

Thông tin pháp lý Khoa Luật Đại học Huế.

8.

Cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc gia ở Australia

2012

Số 12 (220) Tạp chí nghiên cứu lập pháp

 

 

Các bài khác