ThS. Lý Nam Hải

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         
Họ và tên: Lý Nam Hải

Học hàm:                                                                           Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:   2015 (VIệt nam)                     Chức vụ: Giảng viên   
Đơn vị công tác: 
Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: P401, B2, Khu chung cư Trường An, Tp Huế
Điện thoại liên hệ:  0984.103.667 
Email:         Namhaidhh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Huế     
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2012
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                     Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010

Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

 Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật-Đại học Huế (từ năm 2013 đến năm 2015)

2015-2015

Trường

Chủ nhiệm

2.

Đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại các tỉnh Miền Trung-Việt Nam

2017-2018

Đại học Huế

Chủ nhiệm

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bài báo: Mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với các đảng phái chính trị trong nhà nước tư sản.

2012

Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật - Đại học Huế

2.

Bài báo: Hoạt động thực hiện pháp luật dưới góc nhìn xã hội học

2013

Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật - Đại học Huế

3.

Bài báo: Quyền khiếu nại, cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân thực hiện và giám sát quyền lực nhà nước

2014

Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật - Đại học Huế

4.

Bài báo: Thời hiệu khởi kiện chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng

2014

Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật - Đại học Huế

5.

Xử lý vụ việc cạnh tranh dưới góc độ quyền tự do kinh doanh

2015

Tạp chì Pháp luật và phát triển-Hội luật gia Việt Nam

 

6.

Pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng.

2015

Tạp chí Pháp luật và phát triển-

Hội luật gia Việt Nam

Quyền trẻ em theo các quy định của ILO tại Việt Nam

2015

Bản tin tư pháp tỉnh Thừa Thiên

Huế

8

Vai trò của luật sư trong việc bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người

2015

Tạp chí Pháp luật và phát triển

Hội luật gia Việt Nam

Quyền của phạm nhân trong quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam

2015

Tạp chí Pháp luật và phát triển, Hội luật gia Việt Nam  

 

10

Pháp luật Hình sự Việt Nam trong việc bảo vệ người bị hại

2015

Bản tin tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11

Giáo trình thực hành nghề nghiệp (Viết chương 1)

2015

Đại học Luật-Đại học Huế

 

12 Bất cập về bảo hộ chỉ dẫn địa lý hàng nông sản theo pháp luật Việt Nam 2017 Tạp chí Pháp luật và phát triển, Hội luật gia Việt Nam

 

 

Các bài khác