ThS.Bùi Thị Thuận Ánh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         

Họ và tên: Bùi Thị Thuận Ánh
Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:       2015                             Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: 
Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: Xã Tường Sơn-huyện Anh Sơn-tỉnh Nghệ An  
Điện thoại liên hệ:  01664675469
Email: ngayxanh2810@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy           
Nơi đào tạo: Đại học khoa học – Đại học Huế          
Ngành học: Cử nhân Luật                 
Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2009
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                                 Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009

 

Tốt nghiệp đại học

2009 – nay

Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

 Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bài báo: Bàn về một số hạn chế trong pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính hiện hành.

2010

Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật - Đại học Huế

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác