CN. Trần Thị Diệu Hà

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         
Họ và tên: Trần Thị Diệu Hà

Học hàm:                                                                           Học  vị: Cử nhân
Năm, nước nhận học vị:   2016 (VIệt nam)                     Chức vụ: Giảng viên    
Đơn vị công tác: 
Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Tp Huế
Điện thoại liên hệ:  0905.232.653
Email:         hattd@hul.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Luật – Đại học Huế     
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2016

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2017 - nay

Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

 Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Khảo sát và xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu và giảng dạy thử nghiệm các học phần Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Luật, Luật Thương mại, Tư pháp quốc tế bằng Tiếng Anh cho sinh viên ngành Luật, Luật kinh tế tại trường Đại học Luật, Đại học Huế 

2018

Trường

Thư ký, thành viên

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bảo vệ người tiêu dùng khi sử dụng thẻ ngân hàng

2017

Hội thảo quốc tế "Bảo vệ người tiêu dùng - Đóng góp kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu cho cộng đồng kinh tế ASEAN" 

2.

Hình phạt tử hình dưới góc nhìn tôn giáo

2017

Hội thảo quốc gia "Vấn đề hình phạt tử hình trên thế giới"

3.

Bảo đảm cư dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản tại khu tái định cư - Thực tiễn nghiên cứu tại khu tái định cư Hương Sơ

2018

Hội thảo quốc tế "Chính sách pháp luật về tái định cư - Từ lý thuyết đến thực tiễn"

Cơ chế đảm bảo cho người lao động tiếp cận và thực hiện Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức trong tương lai

2018

Hội thảo quốc gia: "Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức đối với việc làm và quyền của người lao động ở Việt Nam"

 

Các bài khác